راهنمای خرید کیمیاگران

مرحله اول ثبت نام در وبسایت کیمیاگران :

در این ویدئو کوتاه ثبت نام در وبسایت تجارت الکترونیک بازرگانی کیمیاگران آموزش داده شده است .

مرحله دوم خرید و ثبت سفارش از وبسایت :

در این ویدئو فرآیند خرید و ثبت سفارش در وبسایت تجارت الکترونیک بازرگانی کیمیاگران آموزش داده شده .